Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Przetwarzanie danych osobowych w świetle ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych na tle rozwiązań obowiązujących w innych państwach

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Antyterroryzm
  • Ochrona danych osobowych
  • Kraje Unii Europejskiej
  • Polska
  • Przetwarzanie danych
Pages (from - to)

111 - 135

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Book

Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0