Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Przetwarzanie danych osobowych w świetle ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych na tle rozwiązań obowiązujących w innych państwach

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Antyterroryzm
  • Ochrona danych osobowych
  • Kraje Unii Europejskiej
  • Polska
  • Przetwarzanie danych
Strony (od-do)

111 - 135

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim

Książka

Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0