Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych

Editors

Year of publication

2018

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Wydawnictwo KUL

Publisher name from the Ministry list

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Date of publication

2018

Number of pages

246

ISBN

9788380615823

Keywords
PL
  • Informacja
  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie sądowe
  • Prawo kanoniczne
  • Prawo rzymskie
  • Polska
Chapters
Wokanda jako źródło informacji o sprawie (p. 77-88)
Przetwarzanie danych osobowych w świetle ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych na tle rozwiązań obowiązujących w innych państwach (p. 111-135)