Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Wokanda jako źródło informacji o sprawie

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Informacja
  • Postępowanie sądowe
  • Postępowanie sądowoadministracyjne
  • Prawo karne procesowe
  • Polska
Strony (od-do)

77 - 88

Książka

Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0