Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wokanda jako źródło informacji o sprawie

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Informacja
  • Postępowanie sądowe
  • Postępowanie sądowoadministracyjne
  • Prawo karne procesowe
  • Polska
Pages (from - to)

77 - 88

Book

Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych

Ministry points / chapter

20.0