Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wolność sumienia i religii a wykonanie świadczeń na rzecz obrony

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Religia
  • System bezpieczeństwa państwa
  • Świadczenia obronne
  • Wolność wyzwania
  • Wolność sumienia
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

61 - 79

Book

Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu

Points of MNiSW / chapter

20.0