Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Wolność sumienia i religii a wykonanie świadczeń na rzecz obrony

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Religia
  • System bezpieczeństwa państwa
  • Świadczenia obronne
  • Wolność wyzwania
  • Wolność sumienia
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

61 - 79

Książka

Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0