Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Academicon

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Academicon

Data opublikowania

2020

Liczba stron

818

ISBN

978-83-62475-55-1

URL

https://academicon.pl/czlowiek-panstwo-kosciol/

Słowa kluczowe
PL
  • Człowiek
  • Państwo
  • Religia
Rozdziały
Przestępczość seksualna przeciwko dziecku : kilka uwag na temat prawa i aksjologii (s. 31-48)
Wolność sumienia i religii a wykonanie świadczeń na rzecz obrony (s. 61-79)
Ograniczenie wolności sumienia i religii w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce (s. 471-490)
Małżeństwo w prawie kanonicznym i w prawie koranicznym (szari'a) (s. 529-565)
Umowa podstawowa zawarta między Republiką Słowacką a Stolicą Apostolską : wybrane aspekty formalne i materialne (s. 615-639)