Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ograniczenie wolności sumienia i religii w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

Authors

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Choroby zakaźne u ludzi
  • COVID-19
  • Epidemie
  • Klęski elementarne
  • Polska
  • Prawa człowieka
  • Rzecznik praw obywatelskich
  • Wolność sumienia
  • Wolność wyznania
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

471 - 490

Book

Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu

Points of MNiSW / chapter

20.0