Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Umowa podstawowa zawarta między Republiką Słowacką a Stolicą Apostolską : wybrane aspekty formalne i materialne

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Konkordat ze Słowacją
  • Stolica Apostolska
  • Prawo traktatów
  • Wolność wyznania
  • Słowacja
  • Watykan
Pages (from - to)

615 - 639

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052893704105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Umowa%20podstawowa%20zawarta&offset=0

Book

Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu

Points of MNiSW / chapter

20.0