Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Małżeństwo w prawie kanonicznym i w prawie koranicznym (szari'a)

Authors

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Marriage in cannon law and in the quranic law (sharia law)

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Koran
  • Kościół katolicki
  • Małżeństwo
  • Prawo islamskie
  • Prawo kanoniczne
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

529 - 565

Book

Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu

Points of MNiSW / chapter

20.0