Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Małżeństwo w prawie kanonicznym i w prawie koranicznym (szari'a)

Authors

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Title variant

EN Marriage in cannon law and in the quranic law (sharia law)

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Koran
  • Kościół katolicki
  • Małżeństwo
  • Prawo islamskie
  • Prawo kanoniczne
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

529 - 565

Book

Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu

Ministry points / chapter

20.0