Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Przestępczość seksualna przeciwko dziecku : kilka uwag na temat prawa i aksjologii

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Aksjologia
  • Dzieci
  • Dziecko seksualnie wykorzystywane
  • Pedofilia
  • Prawo
  • Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Strony (od-do)

31 - 48

Książka

Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0