Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Przestępczość seksualna przeciwko dziecku : kilka uwag na temat prawa i aksjologii

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Aksjologia
  • Dzieci
  • Dziecko seksualnie wykorzystywane
  • Pedofilia
  • Prawo
  • Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
Pages (from - to)

31 - 48

Book

Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu

Points of MNiSW / chapter

20.0