Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wolność religijna Kościołów i związków wyznaniowych według regulacji polskiego prawa karnego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Title variant

EN Churches and Denominational Groups and Their Freedom of Religion in Polish Penal Code

Year of publication

2018

Published in

Nurt SVD. Półrocznik religioznawczo-misjologiczny

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 144

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Duszpasterstwo więzienne
  • Prawo karne wykonawcze
  • Więźniowie
  • Wolność wyznania
  • Związki wyznaniowe
  • Polska
EN
  • Penal code enforcement
  • Prison chaplaincy
  • Churches and denominational groups
Pages (from - to)

215 - 231

URL

http://www.nurtsvd.pl/media/pdf/nurt_2_2018.pdf

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

9 [Unified list of scientific journals 2013-2016]