Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola biegłego w sprawach o wykroczenia drogowe. Wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Biegli sądowi
  • Przestępstwa i wykroczenia drogowe
Date of online publication

2019

Book

Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych

Points of MNiSW / chapter

5.0