Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej. Aspekty instytucjonalno-prawne.

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Published in

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Journal year: 2020 | Journal volume: t.12

Article type

review article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wolność wyznania
  • Republika Słowacka
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

331 - 336

URL

https://academicon.pl/wp-content/uploads/2020/09/ppw12_spis_tresci.pdf

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

35.0