Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej. Aspekty instytucjonalno-prawne.

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Rocznik: 2020 | Tom: t.12

Typ artykułu

recenzja

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Wolność wyznania
  • Republika Słowacka
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

331 - 336

URL

https://academicon.pl/wp-content/uploads/2020/09/ppw12_spis_tresci.pdf

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana