Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona praw dziecka przebywającego w grupie destrukcyjnej

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dobro dziecka
  • Prawa dziecka
  • Prawo administracyjne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo rodzinne
  • Sekty i nowe ruchy religijne
  • Polska
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

15 - 66

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&tab=LibraryCatalog&docid=alma991052927523605066&context=L

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 60-66. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym : konkretyzacja i realizacja

Points of MNiSW / chapter

20.0