Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ograniczenia wolności religijnej ze względu na ochronę bezpieczeństwa panstwa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wolność wyznania
  • Ochrona
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

65 - 91

Book

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu

Ministry points / chapter

5.0