Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Ograniczenia wolności religijnej ze względu na ochronę bezpieczeństwa panstwa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wolność wyznania
  • Ochrona
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

65 - 91

Book

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu

Points of MNiSW / chapter

5