Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu

Editors

[ 1 ] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Year of publication

2017

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Lublin : Wydawnictwo KUL

Date of publication

2017

Number of pages

238

ISBN

9788380613805

Keywords
PL
  • Przestępstwo polityczne
  • Przestępstwo przeciw bezpieczeństwu publicznemu
  • Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
  • Polska
Chapters
Ograniczenia wolności religijnej ze względu na ochronę bezpieczeństwa panstwa (p. 65-91)