Processing may take a few seconds...

Book


Title

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu

Editors

[ 1 ] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Year of publication

2017

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Lublin : Wydawnictwo KUL

Date of publication

2017

Number of pages

238

ISBN

9788380613805

Keywords
PL
  • Przestępstwo polityczne
  • Przestępstwo przeciw bezpieczeństwu publicznemu
  • Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
  • Polska
Chapters
Ograniczenia wolności religijnej ze względu na ochronę bezpieczeństwa panstwa (p. 65-91)