Processing may take a few seconds...

Article


Title

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 lipca 2019 r. ( sygn. akt II SA/Sz 451/19)

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Published in

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Journal year: 2020 | Journal volume: t.12

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dopisek
  • Glosa
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

321 - 329

URL

https://academicon.pl/wp-content/uploads/2020/09/ppw12_spis_tresci.pdf

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0