Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Pragmatyki zawodowe jako narzędzie zarządzania ryzykiem prawnym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Pragmatyki zawodowe
  • Prawo
  • Zarządzanie ryzykiem
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

43 - 53

Book

Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości

Ministry points / chapter

20.0