Processing may take a few seconds...

Book

Title

Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości

Editors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2019

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Publisher name from the MNiSW list

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Date of publication

2019

Number of pages

261

ISBN

9788366344105

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052570417405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9788366344105&offset=0

Keywords
PL
 • Cyberprzestępczość
 • Dane osobowe
 • Kadry
 • Korupcja
 • Ochrona danych osobowych
 • Odpowiedzialność prawna
 • Polska
 • Pragmatyki służbowe
 • Prawo pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
 • Zwalczanie
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 239-257. Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Opracowanie stanowi produkt prac analitycznych, podejmowanych przez Zespół Implementacyjny w ramach Projektu: Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości, organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Chapters
Udział organów procesowych w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw związanych z zarządzaniem ludźmi w organizacji (p. 71-92)
Incydenty naruszania cyberbezpieczeństwa w organizacji a procedury działania i odpowiedzialności personelu w kontekście zapobiegania przestępczości w cyberprzestrzeni
Instytucje prawa pracy w systemie rozwiązań prawnych służących zapobieganiu przyczynom przestępczości.
Pragmatyki zawodowe jako narzędzie zarządzania ryzykiem prawnym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości (p. 43-53)
Odpowiedzialność prawna dyrektorów personalnych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości (p. 43-53)
Zarządzanie ludźmi w organizacji. Zapobieganie przyczynom przestępczości
Analiza nowych standardów bezpieczeństwa w otoczeniu cyfrowym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości (p. 133-145)
Cyberprzestrzeń jako sfera normatywna państwa : analiza w kontekście przeciwdziałania przestępczości (p. 147-161)
Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20