Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Data opublikowania

2019

Liczba stron

261

ISBN

9788366344105

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052570417405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9788366344105&offset=0

Słowa kluczowe
PL
 • Cyberprzestępczość
 • Dane osobowe
 • Kadry
 • Korupcja
 • Ochrona danych osobowych
 • Odpowiedzialność prawna
 • Polska
 • Pragmatyki służbowe
 • Prawo pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
 • Zwalczanie
Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 239-257. Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Opracowanie stanowi produkt prac analitycznych, podejmowanych przez Zespół Implementacyjny w ramach Projektu: Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości, organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Rozdziały
Odpowiedzialność prawna dyrektorów personalnych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości (s. 43-53)
Incydenty naruszania cyberbezpieczeństwa w organizacji a procedury działania i odpowiedzialności personelu w kontekście zapobiegania przestępczości w cyberprzestrzeni
Instytucje prawa pracy w systemie rozwiązań prawnych służących zapobieganiu przyczynom przestępczości.
Pragmatyki zawodowe jako narzędzie zarządzania ryzykiem prawnym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości (s. 43-53)
Udział organów procesowych w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw związanych z zarządzaniem ludźmi w organizacji (s. 71-92)
Analiza nowych standardów bezpieczeństwa w otoczeniu cyfrowym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości (s. 133-145)
Cyberprzestrzeń jako sfera normatywna państwa : analiza w kontekście przeciwdziałania przestępczości (s. 147-161)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0