Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości

Editors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Publisher name from the Ministry list

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Date of publication

2019

Number of pages

261

ISBN

9788366344105

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052570417405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9788366344105&offset=0

Keywords
PL
 • Cyberprzestępczość
 • Dane osobowe
 • Kadry
 • Korupcja
 • Ochrona danych osobowych
 • Odpowiedzialność prawna
 • Polska
 • Pragmatyki służbowe
 • Prawo pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
 • Zwalczanie
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 239-257. Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Opracowanie stanowi produkt prac analitycznych, podejmowanych przez Zespół Implementacyjny w ramach Projektu: Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości, organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Chapters
Odpowiedzialność prawna dyrektorów personalnych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości (p. 43-53)
Incydenty naruszania cyberbezpieczeństwa w organizacji a procedury działania i odpowiedzialności personelu w kontekście zapobiegania przestępczości w cyberprzestrzeni
Instytucje prawa pracy w systemie rozwiązań prawnych służących zapobieganiu przyczynom przestępczości.
Pragmatyki zawodowe jako narzędzie zarządzania ryzykiem prawnym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości (p. 43-53)
Udział organów procesowych w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw związanych z zarządzaniem ludźmi w organizacji (p. 71-92)
Analiza nowych standardów bezpieczeństwa w otoczeniu cyfrowym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości (p. 133-145)
Cyberprzestrzeń jako sfera normatywna państwa : analiza w kontekście przeciwdziałania przestępczości (p. 147-161)
Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0