Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Cyberprzestrzeń jako sfera normatywna państwa : analiza w kontekście przeciwdziałania przestępczości

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
  • Cyberprzestrzeń
  • Prawo
  • Przestępczość
Pages (from - to)

147 - 161

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości

Points of MNiSW / chapter

20