Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analiza nowych standardów bezpieczeństwa w otoczeniu cyfrowym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cyberprzestępczość
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Przestępczość
  • Rzeczywistość wirtualna
Pages (from - to)

133 - 145

Book

Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości

Ministry points / chapter

20.0