Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Incydenty naruszania cyberbezpieczeństwa w organizacji a procedury działania i odpowiedzialności personelu w kontekście zapobiegania przestępczości w cyberprzestrzeni

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Organizacja
  • Przestępczość
  • Zapobiegania
  • Zarządzanie
Date of online publication

2019

Book

Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości

Points of MNiSW / chapter

20.0