Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Instytucje prawa pracy w systemie rozwiązań prawnych służących zapobieganiu przyczynom przestępczości.

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo
  • Prawo pracy
  • Przestępczość
  • Zapobieganie
Date of online publication

2019

Comments

Brak stron

Book

Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości

Ministry points / chapter

20.0