Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Ochrona godności osoby skazanej w prawie karnym wykonawczym. Wybrane aspekty

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe KUL

Rocznik: 2018 | Tom: t. 61 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Prawo karne wykonawcze
Streszczenie

PL Tematem niniejszego opracowania jest ochrona godności osoby ludzkiej w prawie karnym wykonawczym. Głównym celem o jest odpowiedź na pytanie czy prawo karne wykonawcze chroni tą wartość w dostateczny sposób godność osoby ludzkiej? Autor podejmuje analizę zagadnienia w takim ujęciu, które dotychczas nie doczekało się opracowania w literaturze przedmiotu. Proponowana systematyka opiera się bowiem na hierarchii potrze amerykańskiego filozofa Abrahama Maslowa. Autor przyporządkowuje poszczególne gwarancje w zakresie wolności religijnej potrzebom niższego i wyższego rzędu.

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

159 - 178

DOI

10.31743/zn.2018.61.1.159-178

URL

https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/1744

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

10,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

10,0