Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo rodziny w kontekście zjawiska migracji

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Cudzoziemcy
  • Migracje
  • Prawo międzynarodowe
  • Rodzina
  • Polska
Pages (from - to)

379 - 398

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052882787705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Bezpiecze%C5%84stwo%20rodziny&offset=0

Book

Bezpieczeństwo rodziny wobec współczesnych wyzwań

Points of MNiSW / chapter

20.0