Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ograniczenia wolności religijnej w okresie pandemi

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • COVID-19
  • Epidemie
  • Prawa i obowiązki obywatelskie
  • Prawo konstytucyjne
  • Wolność sumienia
  • Wolność wyznania
  • Polska
Pages (from - to)

37 - 57

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052890558405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Ograniczenia%20wolno%C5%9Bci%20religijnej&offset=0

Book

Transformacje prawa polskiego w dobie epidemii COVID-19

Ministry points / chapter

20.0