Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Fundusz sołecki

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

hasło encyklopedyczne

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Sołectwo
  • Fundusz sołecki
  • Budżety gminne
Strony (od-do)

71 - 74

URL

https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1548341631_slownik_poj%C4%99%C4%87.pdf

Książka

Słownik pojęć w administracji publicznej

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0