Processing may take a few seconds...

Book


Title

Słownik pojęć w administracji publicznej

Editors

Year of publication

2018

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Łódź, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

Date of publication

2018

Number of pages

263

ISBN

978-83-947833-4-1

URL

https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1548341631_slownik_poj%C4%99%C4%87.pdf

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Polska
Comments

We wstępie na stronie 12 : Stan prawny na 31 sierpnia 2018 roku. Dla pracowników administracji publicznej. Bibliografia na stronach 246-258. Akty prawa międzynarodowego, akty prawa miejscowego, uchwały, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, orzecznictwo na stronach 259-262. Źródła internetowe na stronie 263.

Chapters
Dochody jednostek samorządu terytorialnego (p. 59-61)
Fundusz sołecki (p. 71-74)
Jawność działania organów administracji publicznej (p. 89-91)
Powiat (p. 167-169)
Samorządowe jednostki pomocnicze (p. 189-191)
License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version