Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Słownik pojęć w administracji publicznej

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Łódź, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

Data opublikowania

2018

Liczba stron

263

ISBN

978-83-947833-4-1

URL

https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1548341631_slownik_poj%C4%99%C4%87.pdf

Słowa kluczowe
PL
  • Administracja publiczna
  • Polska
Uwagi

We wstępie na stronie 12 : Stan prawny na 31 sierpnia 2018 roku. Dla pracowników administracji publicznej. Bibliografia na stronach 246-258. Akty prawa międzynarodowego, akty prawa miejscowego, uchwały, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, orzecznictwo na stronach 259-262. Źródła internetowe na stronie 263.

Rozdziały
Dochody jednostek samorządu terytorialnego (s. 59-61)
Fundusz sołecki (s. 71-74)
Jawność działania organów administracji publicznej (s. 89-91)
Powiat (s. 167-169)
Samorządowe jednostki pomocnicze (s. 189-191)
Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana