Processing may take a few seconds...

Article


Title

Status osoby duchownej w związku wyznaniowym "Świadkowie Jehowy w Polsce"

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Published in

Studia z Prawa Wyznaniowego

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 21

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Duchowieństwo
  • Polska
  • Prawo wyznaniowe
  • Religia
  • Świadkowie Jehowy
  • Wolność sumienia
  • Wolność wyznania
  • Związki wyznaniowe
Abstract

PL Świadkowie Jehowy są trzecim pod względem liczebności związkiem wyznaniowym w Polsce. Według wewnętrznych danych w Polsce przynależy do nich niemal 120 tys. członków. Przedmiotem niniejszego opracowania są kwestie związane ze statusem osoby duchownej w związku wyznaniowym „Świadkowie Jehowy w Polsce”. Sama doktryna Świadków Jehowy w tym zakresie przeszła znaczącą ewolucję od całkowitej negacji do wyodrębnienia struktur duchowieństwa. Obecnie status osoby duchownej posiadają nie tylko osoby zajmujące się głoszeniem, ale również członkowie pracujący fizycznie w strukturach związku. Wprowadzając zmiany świadkowie Jehowy, zachowali dużą dozę pragmatyzmu. Ułatwia to w znacznym stopniu ich funkcjonowanie i należy uznać za krok we właściwym kierunku. Tekst artykułu został podzielony na trzy zasadnicze części, dotyczą one stanowiska świadków Jehowy w sprawie istnienia stanu duchownego przed 2014 r., statusu osoby duchownej w świetle obowiązujących regulacji prawnych i orzecznictwa, a także prawa wewnętrznego związku wydanego po 2014 roku.

Pages (from - to)

123 - 140

DOI

10.31743/spw.198

URL

https://www.kul.pl/files/214/studia_21/marek_bielecki_studia_z_prawa_wyznaniowego_t.21_2018.pdf

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

7.0