Processing may take a few seconds...

Article

Title

Status osoby duchownej w związku wyznaniowym "Świadkowie Jehowy w Polsce"

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2018

Published in

Studia z Prawa Wyznaniowego

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 21

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Duchowieństwo
  • Polska
  • Prawo wyznaniowe
  • Religia
  • Świadkowie Jehowy
  • Wolność sumienia
  • Wolność wyznania
  • Związki wyznaniowe
Pages (from - to)

123 - 140

DOI

10.31743/spw.198

URL

https://www.kul.pl/files/214/studia_21/marek_bielecki_studia_z_prawa_wyznaniowego_t.21_2018.pdf

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]