Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Status osoby duchownej w związku wyznaniowym "Świadkowie Jehowy w Polsce"

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Studia z Prawa Wyznaniowego

Rocznik: 2018 | Tom: t. 21

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Duchowieństwo
  • Polska
  • Prawo wyznaniowe
  • Religia
  • Świadkowie Jehowy
  • Wolność sumienia
  • Wolność wyznania
  • Związki wyznaniowe
Streszczenie

PL Świadkowie Jehowy są trzecim pod względem liczebności związkiem wyznaniowym w Polsce. Według wewnętrznych danych w Polsce przynależy do nich niemal 120 tys. członków. Przedmiotem niniejszego opracowania są kwestie związane ze statusem osoby duchownej w związku wyznaniowym „Świadkowie Jehowy w Polsce”. Sama doktryna Świadków Jehowy w tym zakresie przeszła znaczącą ewolucję od całkowitej negacji do wyodrębnienia struktur duchowieństwa. Obecnie status osoby duchownej posiadają nie tylko osoby zajmujące się głoszeniem, ale również członkowie pracujący fizycznie w strukturach związku. Wprowadzając zmiany świadkowie Jehowy, zachowali dużą dozę pragmatyzmu. Ułatwia to w znacznym stopniu ich funkcjonowanie i należy uznać za krok we właściwym kierunku. Tekst artykułu został podzielony na trzy zasadnicze części, dotyczą one stanowiska świadków Jehowy w sprawie istnienia stanu duchownego przed 2014 r., statusu osoby duchownej w świetle obowiązujących regulacji prawnych i orzecznictwa, a także prawa wewnętrznego związku wydanego po 2014 roku.

Strony (od-do)

123 - 140

DOI

10.31743/spw.198

URL

https://www.kul.pl/files/214/studia_21/marek_bielecki_studia_z_prawa_wyznaniowego_t.21_2018.pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

7,0