Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = Instytut Strategii Wojskowej, type = Articles, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (42)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Myśl strategiczna w polityce bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy / Piotr Krzykowski (WW) // Історичний архів. Наукові студії - 2020, No 21, p. 44-55

  Scholarly article 5
 • 2.
  Ograniczona widoczność a prowadzenie działań / Rafał Chrupek (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 4, p. 8-15

  Popular science article
 • 3.
  Polsko-ukraińska współpraca wojskowa w latach 1992-2017 / Marek Żyła (WW) // Історичний архів. Наукові студії - 2020, No 21, p. 21-32

  Scholarly article 5
 • 4.
  A więc wojna! / Michał Przybylak (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2019, nr 3-4, p. 68-79

  Popular science article
 • 5.
  Dowódcy Września : ranking / Juliusz Tym (WW), Daniel Koreś // Polska Zbrojna. Historia - 2019, nr 3-4, p. 107-115

  Popular science article
 • 6.
  Dzieje wojska Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w historiografii ostatnich trzech dekad / Juliusz Tym (WW) // Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym - 2019, vol. 49, nr 2, p. 107-127

  Scholarly article 40
 • 7.
  Etap pośredni : luzowanie / Rafał Chrupek (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 4, p. 8-17

  Popular science article
 • 8.
  Kaliningrad Oblast in the military system of the Russian Federation / Marek Żyła (WW) // Security and Defence Quarterly - 2019, vol. 25, no. 3, p. 99-117

  Scholarly article 20
 • 9.
  Nie było szarży na czołgi / Juliusz Tym (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2019, nr 3-4, p. 28-35

  Popular science article
 • 10.
  Normandzkie meandry sojuszy wojskowych / Juliusz Tym (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2019, nr 2, p. 38-45

  Popular science article
 • 11.
  Poland’s Security Policy. Experiences and Recommendations / Tomasz Grzegorz Kośmider (WW) // Kwartalnik Bellona - 2019, nr 2(697), p. 86-97

  Scholarly article 20
 • 12.
  Silni, zwarci, gotowi? : Kampania 1939 r. z perspektywy osiemdziesięciolecia / Juliusz Tym (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2019, nr 3-4, p. 100-106

  Popular science article
 • 13.
  Wymyślone zwycięstwa / Michał Przybylak (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2019, nr 3-4, p. 142-145

  Popular science article
 • 14.
  Wyższe szkolnictwo wojskowe Rzeczypospolitej a sztuka myślenia strategicznego / Juliusz Tym (WW) // Kwartalnik Bellona - 2019, nr 2(697), p. 98-109

  Scholarly article 20
 • 15.
  Żołnierz na wojnie i po wojnie. Problematyka zachowań ludzkich / Juliusz Tym (WW) // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica - 2019, nr 104, p. 215-233

  Scholarly article 5
 • 16.
  Ankona : samodzielna operacja 2 [Drugiego] Korpusu / Juliusz Tym (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2018, nr 3, p. 54-63

  Popular science article
 • 17.
  Bitwa pod Kockiem / Juliusz Tym (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2018, nr 1, p. 46-51

  Popular science article
 • 18.
  Bój 18. Pułku Ułanów Pomorskich w rejonie Chojnic 1 września 1939 roku jako przykład działań opóźniających ze zwrotem zaczepnym w skali taktycznej. Cz. 2 / Juliusz Tym (WW) // Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku - 2018, z. 31, p. 159-180

  Scholarly article 1
 • 19.
  Bzura : największa bitwa kampanii 1939 r. / Juliusz Tym (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2018, nr 4, p. 118-125

  Popular science article
 • 20.
  Defence infrastructure - an attempt at identification / Piotr Krzykowski (WW) // Security and Defence Quarterly - 2018, vol. 22, no 5, p. 71-98

  Scholarly article 7
 • 21.
  Drogi do powstania wielkopolskiego : spojrzenie z perspektywy stulecia / Juliusz Tym (WW) // Przegląd Historyczno-Wojskowy - 2018, nr 1-2 (263-264), p. 130-158

  Scholarly article 6
 • 22.
  Generał Anders : blaski i cienie kampanii 1939 r. / Juliusz Tym (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2018, nr 3, p. 28-35

  Popular science article
 • 23.
  Generał Sosnowski w kampanii 1939 r. : na odsiecz miastu / Juliusz Tym (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2018, nr 2, p. 32-38

  Popular science article
 • 24.
  Hybridity of contemporary threats / Piotr Krzykowski (WW) // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини - 2018, Nr 45, p. 71-82

  Scholarly article 1
 • 25.
  Palestyńska Władza Narodowa osiem lat po Arabskiej Wiośnie / Krzysztof Bojko (WW) // Krakowskie Studia Międzynarodowe - 2018, nr 3, p. 81-105

  Scholarly article 9
 • 26.
  Polish - ukrainian military units in the years 1991-2018 / Marek Żyła (WW) // Security and Defence Quarterly - 2018, vol. 22, no 5, p. 132-154

  Scholarly article 7
 • 27.
  Polska sztuka wojenna na łamach "Bellony" w latach 1918-1939 / Juliusz Tym (WW) // Kwartalnik Bellona - 2018, nr 4 (695), p. 135-145

  Scholarly article 7
 • 28.
  Robert Łoś, Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2017, 323 s. / Tomasz Grzegorz Kośmider (WW) // Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - 2018, vol. 15, no. 4(55), p. 319-322

  Review 13
 • 29.
  Stanowiska wybranych państw wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej / Sławomir Piotrowski (WW) // Kwartalnik Bellona - 2018, nr 4 (695), p. 62-76

  Scholarly article 7
 • 30.
  The first Polish Tank Battle - Bobrujsk 28 August 1919 / Jacek Lasota (WW) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2018, t. 111, nr 2, p. 57-70

  Scholarly article 1
 • 31.
  Walka w okrążeniu i wyjście z okrążenia / Wojciech Szczurowski (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2018, nr 4, p. 8-21

  Popular science article
 • 32.
  Współdziałanie wojsk lądowych z lotnictwem w poglądach Middeldorfa / Jacek Lasota (WW) // Zeszyty Naukowe - 2018, nr 1-2, p. 247-261

  Scholarly article 4
 • 33.
  Pokonanie przeszkody wodnej pod wodą przez pododdziały czołgów : aspekt taktyczny / Jacek Lasota (WW) // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica - 2017, nr 99, p. 309-320

  Scholarly article 8
 • 34.
  Dowódcy pułków pancernych i kawalerii pancernej 2. Korpusu : zarys portretu zbiorowego / Juliusz Tym (WW) // Studia z Dziejów Wojskowości - 2017, t. VI, p. 325-364

  Scholarly article 1
 • 35.
  Taktyka zwycięstwa, dramat klęski - Narwik / Juliusz Tym (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2017, nr 1-2, p. 96-101

  Popular science article
 • 36.
  The Education of Foreign Military Personnel in the Polish Military Universities and Academies as a Factor Enhancing National Security - Selected Aspects / Marcin Liberacki, Marek Żyła (WW) // Internal Security - 2017, vol. 9, iss. 2, p. 183-200

  Scholarly article 10
 • 37.
  Walki 18. Pułku Ułanów Pomorskich w rejonie Chojnic 1 września 1939 roku / Juliusz Tym (WW) // Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku - 2017, z. 30, p. 35-61

  Scholarly article 1
 • 38.
  Wieczny duch kawaleryjski / Juliusz Tym (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2017, nr 1-2, p. 88-95

  Popular science article
 • 39.
  Wielka kombinacja Wodza Naczelnego / Juliusz Tym (WW) // Polska Zbrojna. Historia - 2017, nr 3, p. 48-53

  Popular science article
 • 40.
  Wielkopolskie bataliony Obrony Narodowej w systemie osłony strategicznej w 1939 roku / Juliusz Tym (WW) // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka - 2017, nr 3, p. 331-349

  Scholarly article 6
 • 41.
  Konflikty lokalne podczas zimnej wojny jako wyraz konfrontacji zbrojnej mocarstw bez wypowiedzenia wojny. / Juliusz Tym (WW) // Studia Maritima - 2016, Vol. 29, p. 235-252

  Scholarly article 11
 • 42.
  Polish Regional Security in the Context of NATO Summit in Warsaw / Tomasz Grzegorz Kośmider (WW), Andrzej Soboń (WBN) // Сборник : доклади от Годишна университетска научна конференциa - 2016, t. 4, p. 170-179

  Scholarly article / paper