Processing may take a few seconds...

Article


Title

Programy modernizacji Sił Obronnych Izraela w latach 2015–2024

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2021

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2021 | Journal number: nr 3 (706)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Izrael
  • Modernizacja
  • Obronność państwa
  • Siły zbrojne
  • System obronny państwa
EN
  • Armed forces
  • Defence capability of a State
  • Israel
  • Modernization
Abstract

PL Autorzy próbują ustalić kierunki modernizacji Sił Obronnych Izraela (IDF) na podstawie analizy programów przyjętych po 2015 roku i ujęcia ich w szerszym aspekcie uwarunkowań bezpieczeństwa państwa. Przeanalizowali dwa najnowsze programy modernizacji – „Gideon” i „Momentum”, przyjęte na lata 2016–2019 i 2020–2024, a także wdrażany w tym samym czasie plan rozwoju wojsk lądowych. Ocenili poziom zaawansowania realizacji wymienionych programów oraz perspektywy ich wdrażania w kontekście pandemii COVID-19 i dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Wnioski z analizy pozwoliły na ustalenie, że proces modernizacji IDF jest ukierunkowany na dostosowanie ich struktur i liczebności oraz metod i środków walki do zagrożeń o charakterze asymetrycznym

Pages (from - to)

37 - 52

DOI

10.5604/01.3001.0015.6660

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=226803

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0