Processing may take a few seconds...

Article


Title

Czynnik ludzki jako zasada sztuki wojennej na przykładzie obrony Lanckorony w 1771 roku

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2021

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4 (707)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Morale żołnierskie
  • Potencjał ludzki
  • Przywództwo (wojsk.)
  • Bitwa pod Lanckoroną (1771)
  • Konfederacja barska (1768-1772)
Abstract

PL W artykule podjęto próbę zobrazowania roli czynnika ludzkiego jako zasady sztuki wojennej na przykładzie obrony zamku w Lanckoronie w 1771 roku. Potyczka ta - jedna z niewielu zwycięskich dla strony polskiej podczas konfederacji barskiej z lat 1768-1772 - dowodzi, że strona słabsza pod względem liczebnym i jakościowym ma szansę na zwycięstwo. Może je osiągnąć przez stworzenie przewagi na gruncie czynnika ludzkiego, zwłaszcza morale. Autor dąży do zdefiniowania czynnika ludzkiego jako zasady sztuki wojennej oraz określenia jego składowych. Posługując się głównie metodą historyczną, przedstawia przebieg krótkiego boju o Lanckoronę z 20 lutego 1771 roku oraz wskazuje, w jakich jego momentach czynnik ludzki odegrał kluczową i decydującą rolę. Wnioski z analizy pozwoliły na ustalenie, że takie czynniki jak przywództwo, morale, inicjatywa, kreatywność, wytrzymałość pozwoliły słabszej stronie, polskim obrońcom, uzyskać przewagę i osiągnąć zwycięstwo nad Rosjanami.

Date of online publication

02.02.2022

Pages (from - to)

91 - 108

Comments

Bibliografia na stronach 107-108.

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0