Processing may take a few seconds...

Article

Title

Drogi do powstania wielkopolskiego : spojrzenie z perspektywy stulecia

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History

Title variant

EN The roads to the Greater Poland Uprising. A look from the perspective of a century

RU Предпосылки Великопольского восстания. Взгляд по прошествии столетия

Year of publication

2018

Published in

Przegląd Historyczno-Wojskowy

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1-2 (263-264)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Komisariat Naczelnej Rady Ludowej
  • Paluch Mieczysław (1888-1942)
  • Polityka
  • Polska Organizacja Wojskowa
  • Powstanie wielkopolskie (1918-1919)
  • Wielkopolska
Pages (from - to)

130 - 158

URL

https://wbh.wp.mil.pl/c/pages/atts/2018/12/PHW-1-2-2018.pdf

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]