Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wyższe szkolnictwo wojskowe Rzeczypospolitej a sztuka myślenia strategicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History

Year of publication

2019

Published in

Kwartalnik Bellona

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2(697)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Strategia
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Szkolnictwo wyższe
  • Polska
Pages (from - to)

98 - 109

DOI

10.5604/01.3001.0013.3629

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=191558

Comments

Bibliografia na stronach 108-109.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20

Publication indexed in

Index Copernicus