Processing may take a few seconds...

Article

Title

Stanowiska wybranych państw wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Published in

Kwartalnik Bellona

Journal year: 2018 | Journal number: nr 4 (695)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Nato
  • Unia Europejska (UE)
  • Wspólna Polityka
Pages (from - to)

62 - 76

URL

http://www.e-kiosk.pl/numer,297075,kwartalnik_bellona

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]