Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Walka w okrążeniu i wyjście z okrążenia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.2] Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Sił Zbrojnych

Rocznik: 2018 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

8 - 21

URL

https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata2/TinyMceFiles/psz4_2018.pdf

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

6 miesięcy po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0