Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Wojciech Szczurowski

Artykuły
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Strategii Wojskowej

E-mail

w.szczurowski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 46 14

ORCID

0000-0002-1016-3845

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.2 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna: 100%

Artykuły (2)