Processing may take a few seconds...

Article


Title

Dzieje wojska Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w historiografii ostatnich trzech dekad

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Title variant

EN History of the Army of Polish Armed Forces in West in Historiography last three decades

Year of publication

2019

Published in

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Journal year: 2019 | Journal volume: vol. 49 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • II wojna światowa (1939-1945)
  • Historiografia
  • Polska
  • Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
  • Wojsko
Abstract

PL Artykuł poświęcony jest historiografii wojska Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w ostatnich trzech dekadach. Autor omawia zmiany jakie nastąpiły w historiografii tego tematu w momencie odzyskania niepodległości przez Polskę w latach 1989–1990. Analizuje wspomnienia oraz nowe monografie poświęcone poszczególnym rodzajom broni i służb, wyższym związkom taktycznym, dywizjom i brygadom oraz pułkom, wybranym aspektom formowania i funkcjonowania wojska oraz jego udziału w działaniach wojennych, ponadto prace z zakresu biografistyki wojskowej, a także edycje źródeł. Opisuje zarówno prace historyków polskich, jak i autorów zagranicznych.

EN The subject of the article is the historiography of the Army of the Polish Armed Forces in the West in the last three decades. The author discusses the changes that took place in the historiography of this subject at the moment when Poland regained independence in 1989–1990. He analyzes memories and new monographs regarding branches – the Arms and the Services, higher tactical commands, divisions, brigades and regiments, selected aspects of formation and functioning of the Army and its participation in militaryoperations, military biography and source editions. It describes both the work of Polish historians and foreign authors.

Pages (from - to)

107 - 127

DOI

10.12775//KLIO.2019.016

URL

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/KLIO.2019.016/17741

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-ND (attribution - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

100.0

Publication indexed in

Erih Plus | Bazhum | CEEOL