Processing may take a few seconds...

Article

Title

Dzieje wojska Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w historiografii ostatnich trzech dekad

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History

Title variant

EN History of the Army of Polish Armed Forces in West in Historiography last three decades

Year of publication

2019

Published in

Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

Journal year: 2019 | Journal volume: vol. 49 | Journal number: nr 2

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • II wojna światowa (1939-1945)
  • Historiografia
  • Polska
  • Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
  • Wojsko
Pages (from - to)

107 - 127

DOI

10.12775//KLIO.2019.016

URL

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/KLIO.2019.016/17741

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-ND (attribution - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

40

Publication indexed in

Erih Plus | Bazhum | CEEOL