Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym | Journal year: 2019 | Journal volume: vol. 49

Number nr 2
Date of publication

2019

URL

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/issue/view/1579/showToc

Articles (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS