Processing may take a few seconds...

Article


Title

Koncepcja użycia nawodnych sił uderzeniowych

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Published in

Przegląd Sił Zbrojnych

Journal year: 2021 | Journal number: nr 6

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Konflikty zbrojne
  • Siły morskie
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

8 - 15

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

5.0