Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Witold Kustra

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Strategii Wojskowej

E-mail

w.kustra@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 46 81

ORCID

0000-0001-9730-7583

ResearcherID

B-8613-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.8 Nauki socjologiczne: 75%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 25%

Artykuły (2)

Rozdziały (6)