Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Siły morskie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Siły morskie
  • Polska
Pages (from - to)

95 - 113

Book

Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

Points of MNiSW / chapter

20.0