Processing may take a few seconds...

Article

Title

Pokonanie przeszkody wodnej pod wodą przez pododdziały czołgów : aspekt taktyczny

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2017

Published in

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica

Journal year: 2017 | Journal volume: nr 99

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Czołgi
  • Przeprawy wodne
  • Polska
  • Sztuka wojenna
  • Taktyka
Abstract

PL Publikacja prezentuje wybraną problematykę związaną z pokonaniem prze-szkody wodnej przez pododdziały czołgów. Główne zagadnienia związane z przeprawą czołgów pod wodą poprzedzone są krótkim rysem historycznym związanym z wykonywaniem tego typu zadań m.in. przez pierwsze polskie pododdziały czołgów i niemieckie czołgi w czasie II wojny światowej. Główna część poświęcona jest zasadom techniczno-technicznym, które muszą być spełnione, aby bezpiecznie i z sukcesem wykonać zadanie bojowe, jakim jest pokonanie głębokiej przeszkody wodnej przez pododdziały czołgów

EN The publication presents selected issues related to crossing on the deep water obstacles by tank units. The main issues connected with the crossing of tanks under water are preceded by a short aspect connected with the first Polish tanks and German tanks during World War II.The main part is description of the technical and tactical principles that must be met in order to safely and successfully perform the combat task of crossing on the deep water obstacle by tank units.

Pages (from - to)

309 - 320

DOI

10.18778/0208-6050.99.16

URL

https://czasopisma.uni.lodz.pl/historica/article/view/3232/2830

Comments

Bibliografia na stronie 320. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]