Processing may take a few seconds...

Article

Title

Pokonanie przeszkody wodnej pod wodą przez pododdziały czołgów : aspekt taktyczny

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Published in

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica

Journal year: 2017 | Journal volume: nr 99

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Czołgi
  • Przeprawy wodne
  • Polska
  • Sztuka wojenna
  • Taktyka
Pages (from - to)

309 - 320

DOI

10.18778/0208-6050.99.16

URL

https://czasopisma.uni.lodz.pl/historica/article/view/3232/2830

Comments

Bibliografia na stronie 320. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]