Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica

Editors

Previous title

PL Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne

LA Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.1 Archeology
1.3 History

Journal unique ID

496675

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Editorship

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ. adres: ul. A. Kamińskiego 27 a, 90-219 Łódź e-mail: aul@uni.lodz.pl tel.: +48 42 635 61 86

Domains

PL Historia

ISSN

0208-6050

eISSN

2450-6990

Publication frequency

irregular

DOI

10.18778/0208-6050

URL

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/acta-universitatis-lodziensis-folia-historica/

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/472/

Comments

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” jest czasopismem o tradycji sięgającej 1945 roku. Pierwotna nazwa to „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne. W 1975 roku nazwę zmieniono na „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne. Od 1980 r. periodyk publikowany jest pod obecnym tytułem. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” jest czasopismem o nieregularnym charakterze (rocznie ukazują się 1, 2 lub 3 zeszyty), przeznaczonym przede wszystkim by przedstawiać dorobek naukowy młodych historyków, pracowników naukowych i doktorantów, ale publikowane są w nim także prace renomowanych historyków. Wśród autorów dominują pracownicy naukowi i doktoranci powiązani z Uniwersytetem Łódzkim, ale publikowane są również prace nadsyłane z innych ośrodków np. Uniwersytetu Wrocławskiego. W piśmie ukazują się wyłącznie artykuły o charakterze naukowym. Tematyka periodyku dotyczy historii powszechnej i dziejów Polski od starożytności do współczesności. Indeksowane w takich bazach jak: BazHum, CEJSH, Index Copernicus.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 8.0 ---
  • 2019 5.0 ---