Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wielkopolskie bataliony Obrony Narodowej w systemie osłony strategicznej w 1939 roku

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History

Title variant

EN Territorial Army battalions in Wielkopolska in the strategic covering system in 1939

RU Velikopolʹskie batalʹony Nacionalʹnoj oborony v sisteme strategičeskoj zaŝity v 1939 godu

Year of publication

2017

Published in

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english | russian

Keywords
PL
  • Armia
  • Polska
  • Obrona terytorium kraju
  • System obronny państwa
  • Wielkopolska Brygada Kawalerii
  • Wojska obrony terytorialnej
Pages (from - to)

331 - 349

URL

https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2017-nr3.pdf

Comments

Streszczenie w języku angielskim i rosyjskim.

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]