Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka

Redaktorzy

Dodatkowy tytuł

EN Security. Theory and Practice

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie
5.5 Nauki o polityce i administracji
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Unikatowy identyfikator czasopisma

200132

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego

Redakcja

Redakcja „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” Oficyna Wydawnicza AFM ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków bud. A, pok. A 219

Dziedziny

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

1899-6264

eISSN

2451-0718

Częstotliwość

kwartalnik

URL

https://btip.ka.edu.pl

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/12/

Uwagi

Czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (pierwszy numer pt. „Problemy Bezpieczeństwa”) od 2007 roku ukazywało się jako półrocznik, w roku 2011 zostało przekształcone w kwartalnik. Skierowane jest do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, energetycznego, działaniami antykryzysowymi, ochroną informacji oraz wszystkich, którzy interesują się polityką międzynarodową XX wieku. Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach - Polska Bibliografia Naukowa, Index Copernicus, CEJSH, CEEOL, BazHum, CEON

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2017 6,0 ---
  • 2018 6,0 ---
  • 2019 20,0 ---
  • 2020 20,0 ---