Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka

Editors

Additional title

EN Security. Theory and Practice

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies
5.5 Political science and public administration
5.6 Management and quality studies

Journal unique ID

200132

Publisher name

Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego

Editorship

Redakcja „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” Oficyna Wydawnicza AFM ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków bud. A, pok. A 219

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

1899-6264

eISSN

2451-0718

Publication frequency

quarterly

URL

https://btip.ka.edu.pl

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/12/

Comments

Czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (pierwszy numer pt. „Problemy Bezpieczeństwa”) od 2007 roku ukazywało się jako półrocznik, w roku 2011 zostało przekształcone w kwartalnik. Skierowane jest do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, energetycznego, działaniami antykryzysowymi, ochroną informacji oraz wszystkich, którzy interesują się polityką międzynarodową XX wieku. Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach - Polska Bibliografia Naukowa, Index Copernicus, CEJSH, CEEOL, BazHum, CEON

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 6.0 ---
  • 2018 6.0 ---
  • 2019 20.0 ---
  • 2020 20.0 ---
  • 2021 40.0 ---
  • 2022 40.0 ---