Processing may take a few seconds...

Article


Title

Ankona : samodzielna operacja 2 [Drugiego] Korpusu

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2018

Published in

Polska Zbrojna. Historia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 3

Article type

popular science article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ankona (Włochy)
  • Bitwa o Ankonę (1944)
  • 2 Korpus Polski (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie)
  • Strategia
Pages (from - to)

54 - 63

License type

other