Processing may take a few seconds...

Article


Title

Współdziałanie wojsk lądowych z lotnictwem w poglądach Middeldorfa

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Cooperation between land forces and aviation in the views of Middeldorf

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe LAW

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1-2

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Lotnictwo wojskowe
  • Middeldorf Eike (1915-1995)
  • Sztuka wojenna
  • Wojska lądowe
  • Wojna błyskawiczna
Abstract

PL W artykule zostały zaprezentowane poglądy niemieckiego generała E. Middeldorfa na problematykę współdziałania wojsk lądowych z lotnictwem podczas blitzkriegu. Zostały także przedstawione kluczowe założenia „wojny błyskawicznej” oraz najważniejsze zagadnienia związane ze współdziałaniem rodzajów sił zbrojnych na polu walki. Zasady zaprezentowane przez Middeldorfa pomimo upływu ponad pół wieku są, w swoich głównych założeniach, nadal aktualne.

EN In the article the author presents the German General E. Middeldorf ’s views on the issues of air-army cooperation during the blitzkrieg. Moreover, key assumptions of „blitzkrieg” as well as the most important issues related to interoperability of the armed forces on the battlefield were also presented. Despite the passage of more than half a century, the principles formulated by Middeldorf, are, in their main assumptions, still valid.

Pages (from - to)

247 - 261

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

License type

other

Points of MNiSW / journal

4.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

4.0