Processing may take a few seconds...

Article

Title

Współdziałanie wojsk lądowych z lotnictwem w poglądach Middeldorfa

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN Cooperation between land forces and aviation in the views of Middeldorf

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe LAW

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1-2

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Lotnictwo wojskowe
  • Middeldorf Eike (1915-1995)
  • Sztuka wojenna
  • Wojska lądowe
  • Wojna błyskawiczna
Pages (from - to)

247 - 261

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

License type

other

Points of MNiSW / journal

4 [Unified list of scientific journals 2013-2016]