Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Współdziałanie wojsk lądowych z lotnictwem w poglądach Middeldorfa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Cooperation between land forces and aviation in the views of Middeldorf

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe LAW

Rocznik: 2018 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Lotnictwo wojskowe
  • Middeldorf Eike (1915-1995)
  • Sztuka wojenna
  • Wojska lądowe
  • Wojna błyskawiczna
Streszczenie

PL W artykule zostały zaprezentowane poglądy niemieckiego generała E. Middeldorfa na problematykę współdziałania wojsk lądowych z lotnictwem podczas blitzkriegu. Zostały także przedstawione kluczowe założenia „wojny błyskawicznej” oraz najważniejsze zagadnienia związane ze współdziałaniem rodzajów sił zbrojnych na polu walki. Zasady zaprezentowane przez Middeldorfa pomimo upływu ponad pół wieku są, w swoich głównych założeniach, nadal aktualne.

EN In the article the author presents the German General E. Middeldorf ’s views on the issues of air-army cooperation during the blitzkrieg. Moreover, key assumptions of „blitzkrieg” as well as the most important issues related to interoperability of the armed forces on the battlefield were also presented. Despite the passage of more than half a century, the principles formulated by Middeldorf, are, in their main assumptions, still valid.

Strony (od-do)

247 - 261

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / czasopismo

4,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

4,0