Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Zeszyty Naukowe LAW

Previous title

PL Zeszyty Naukowe WSOSP

Journal unique ID

1002282

Publisher name

Lotnicza Akademia Wojskowa

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

1641-9723

Publication frequency

quarterly

URL

http://zeszyty.wsosp.pl/index.php/pl/

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b2ba9355-e2dd-4ac6-94bb-5247daedb6ab

Comments

Zeszyty Naukowe LAW (ISSN 1641-9723) są wydawnictwem Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Pierwszy numer wyszedł w 2001 roku i stanowił kontynuację działalności zapoczątkowanej w 1965 roku. Wraz z powołaniem w 1968 r. Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej zmieniona została nazwa wydawnictwa na Biuletyn WOSL. Do 1985 roku ukazało się 49 numerów Biuletynu WOSL., numer 50 wyszedł jako Biuletyn Jubileuszowy poświęcony 60 rocznicy powstania "Szkoły Orląt". Od 1995 roku w związku ze zmianą charakteru Szkoły oraz jej nazwy na Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych również czasopismo uczelni zmieniło nazwę na Biuletyn WSOSP. Ostatni, (87 w kolejności ukazywania się) numer Biuletynu wyszedł w 2000 roku. Decyzją Komendanta WSOSP od 2001 roku rozpoczęto wydawanie Zeszytów Naukowych WSOSP.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 4.0 ---
  • 2017 4.0 ---
  • 2018 4.0 ---