Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wpływ wojny Jom Kippur na tworzenie amerykańskiej doktryny wojennej w latach 1973–1982

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The Impact of the Yom Kippur War on the American Military Doctrine in the Period of 1973–1982

Year of publication

2019

Published in

Pamięć i Sprawiedliwość : biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2 (34)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Strategia
  • Taktyka
  • Wojna
  • Wojna Jom Kipur (1973)
  • Wojsko
  • Stany Zjednoczone (USA)
Abstract

PL Wojna Jom Kippur, która toczyła się przez osiemnaście dni października 1973 r., wywarła na siły zbrojne wielu państw świata, największy – na armię Stanów Zjednoczonych, znajdującą się w procesie transformacji po opuszczeniu Wietnamu oraz przejściu na system ochotniczego zaciągu do wojska. Rezultatem tej transformacji była doktryna aktywnej obrony, a w późniejszym czasie bitwy powietrzno-lądowej.

EN In this article, the author discusses the impact of the fourth Arab-Israeli war, which took place in October 1973, on American military doctrine. At that time, the US Army was in the transformation period after the defeat in Vietnam as well as in the process of establishing an all-volunteer army.The Yom Kippur War was analysed from every possible angle by numerous American research teams, including top-tier generals, during their visits in Israel. The Arab-Israel conflict happened in the right time for the US Army, enabling it to proceed with radical doctrinal reform as well as a procurement programme. Due to the time consuming process of creating new military equipment, only second iteration of the US Army doctrine, i.e. AirLand Battle, fully implemented the conclu-sions stemming from the Yom Kippur War.

Date of online publication

2019 (Date presumed)

Pages (from - to)

411 - 425

DOI

brak

URL

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/pamiec-i-sprawiedliwosc/84771,Pamiec-i-Sprawiedliwosc-nr-2-34-2019.html

Comments

Bibliografia na stronach 422-423. Streszczenie w języku angielskim.

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

100.0