Processing may take a few seconds...

Article


Title

Likwidacja Ukraińskiej Powstańczej Armii na tle polskich doświadczeń w prowadzeniu działań przeciwpartyzanckich w XX wieku

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Published in

Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem

Journal year: 2016 | Journal number: nr 2(7)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akcja Wisła
  • Armia Krajowa (AK)
  • Ukraińska Powstańcza Armia
  • Działania nieregularne
Abstract

PL Polskie Siły Zbrojne po raz pierwszy przeprowadziły działania przeciwpartyzanckie w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919 oraz polsko-radzieckiej 1919-1920, podejmując akcje przeciwko ugrupowaniom nieregularnym, działającym z inspiracji przeciwnika na tyłach wojsk polskich. Głównymi działaniami żołnierzy Wojska Polskiego było odcinanie od zaplecza materiałowego i ludnościowego i systematyczne rozbijanie grup partyzanckich. Nie wypracowano przy tym ogólnych instrukcji działań nieregularnych. Pierwsze dni II wojny światowej zweryfikowały te zaniechania, kiedy oddziały Wojska Polskiego musiały zmierzyć się z niemiecką piątą kolumną oraz antypolskimi wystąpieniami ludności ukraińskiej. Problem stanowiły zwłaszcza dobrze zorganizowane niemieckie grupy dywersyjne, podległe wywiadowi III Rzeszy (np. ustanowiona we Wrocławiu specjalna Kampfgruppe), które przeprowadziły szereg skutecznych akcji na terenie Polski. W późniejszym okresie wojny jak i po jej zakończeniu przejawem działalności przeciwpartyzanckiej była walka z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii, prowadzona najpierw przez oddziały samoobrony i jednostki Armii Krajowej, a następnie przez Armię Czerwoną i oddziały Wojska Polskiego, przy czym – wzorem sowieckim – jednym z jej głównych przejawów były czystki etniczne w postaci przymusowych przesiedleń ludności

Date of online publication

2016

Pages (from - to)

65 - 81

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-d42357ca-4daf-4187-b864-ea592416c5a2?q=bwmeta1.element.desklight-6fe4cbb8-7208-4560-aad7-85c59276d3f5;2&qt=CHILDREN-STATELESS

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

3.0